Skip to content
beatrijs@zentennis.nl
030 - 243 60 04

Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zoals van toepassing voor ZenTennis

 

1. Overeenkomst & privacy

Aanmelding via het compacte webfomulier op de ZenTennis website geldt nog niet als overeenkomst. Na verzending van het webformulier wordt onderling afgestemd over praktische zaken (met name datum & tijdstip van de lessen). Daarna ontvang je een factuur, waarvan de voldoening geldt als overeenkomst en als accordatie met de Algemene Voorwaarden van ZenTennis.nl (verder: ZenTennis). In de genoemde overeenkomst zijn inbegrepen alle punten uit de 'Algemene Voorwaarden zoals van toepassing voor ZenTennis'. ZenTennis respecteert je privacy en de wet- en regelgeving hieromtrent.

2. Duur van de overeenkomst

Bij betaling op de aangegeven betalingswijze, binnen de aangegeven betalingstermijn en conform de betalingsvoorwaarden, is de overeenkomst geldig tot en met de laatst overeengekomen les of clinic.

Bij achterwege blijven van de betaling (conform de betalingsvoorwaarden), behoudt ZenTennis zich het recht voor om de voorlopig gereserveerde plaats aan een ander ter beschikking te stellen en u hierover te informeren.

3. Wijze van betaling

Zoals ook op de factuur helder wordt aangegeven, vindt de betaling plaats door overschrijving van het aangegeven bedrag op het IBAN rekeningnummer: NL67 INGB 0703 9447 89, op naam van Mw. B.B. van der Pas, Utrecht.

4. Betalingstermijn

De betalingstermijn is identiek aan de datum die exact in het midden van twee data ligt: (1) Het moment van inschrijven en (2) de clinic- of les-datum. Overigens, de betalingstermijn staat doorgaans vermeld op de factuur die u van ZenTennis ontvangt.

5. Verplaatsen van een les

Verplaatsen van een les: Omstandigheden bij de leerling / coachee om een les te willen verplaatsen
Er kunnen omstandigheden spelen waardoor u (uw deelname aan) een geboekte les wilt verplaatsen. Verplaatsen is gratis tot exact 5 dagen voorafgaand aan de desbetreffende les. Bij verplaatsen op kortere termijn wordt u uitsluitend de baanhuur doorberekend. In geval van no-show worden baanhuur en lesgeld standaard in rekening gebracht. En let op: Verplaatsen gebeurt altijd per e-mail aan het mailadres beatrijsvanderpas@gmail.com.

6. Extreme weersomstandigheden

In geval van extreme weersomstandigheden ligt de verantwoordelijkheid in alle gevallen eenzijdig bij de coach om te bepalen of de geboekte les of clinic doorgang kan vinden. In een dergelijk geval ontvangt u bericht per mail. Dus heeft u bij extreem weer twijfels over doorgang: Check svp uw e-mail. Bij "geen bericht" is sprake van doorgang van de les of clinic.

7. Annuleren van deelname aan een clinic

Aantal dagen*
vóór de
les of clinic

eerder

-

14

14

-

7

7

-

0

Geldende
annulerings
kosten

€ 0,-

(punt 7.1)

50 %

(punt 7.2)

volledig
inschrijfbedrag
(punt 7.3)

* een dag is hier gedefinieerd als een periode van 24 uur.

7.1 (Groene zone): Ligt uw annuleringsmoment meer dan 14 dagen voor de aanvang van de clinic, dan worden u géén annuleringskosten (€ 0,-) berekend.

U heeft in dit geval bij annulering twee keuzes:

a) deelnemen aan een volgende clinic (mits nog plaats beschikbaar is); of u kunt

b) afzien van deelname aan een volgende clinic. In dit geval ontvangt u het eerder betaalde inschrijfbedrag volledig terug op uw rekening.

Bij uw eventuele annuleren bent u volledig vrij in deze keuze. U maakt eenvoudigweg uw keuze kenbaar aan ZenTennis.

7.2 (Gele zone): Ligt uw annuleringsmoment tussen 14 en 7 dagen voor de aanvang van een clinic, dan zijn we genoodzaakt hiervoor het halve bedrag (50 %) in rekening te brengen. Hierbij heeft u uiteraard twee keuzes: a) deelnemen aan een volgende clinic tegen het geldende tarief. b) afzien van deelname aan een volgende clinic. Bij uw eventuele annuleren bent u volledig vrij in deze keuze. U maakt eenvoudigweg uw keuze kenbaar aan ZenTennis.

7.3 Ligt uw annuleringsmoment minder dan 7 dagen voor aanvang van de clinic, dan zijn we helaas genoodzaakt u 100 % van het inschrijfbedrag in rekening te brengen.

U heeft in dit geval bij uw annulering uiteraard twee keuzes:

a) deelnemen aan een volgende clinic (mits plaats beschikbaar), door overmaking van het geldende standaardbedrag.

b) afzien van deelname aan een volgende clinic.

Bij uw eventuele annuleren bent u volledig vrij in deze keuze. U maakt uw keuze eenvoudigweg kenbaar aan ZenTennis.nl

8. Overige calamiteiten en onze uitgebreide garantie

In het algemeen zal bij eventuele ziekte of afwezigheid van de oorspronkelijk ingeplande tenniscoach voorzien worden in een gekwalificeerde vervangende tenniscoach. Daardoor zal in het algemeen een geboekte les of clinic steeds doorgang vinden. Slechts door onvoorziene last-minute calamiteiten kan het theoretisch gebeuren dat een les of clinic geen doorgang kan vinden. In dat geval zal de klant zo spoedig als mogelijk benaderd worden met de optie voor deelname op een latere datum. Onze Uitgebreide Garantie in geval van een onverhoopte afgelasting van een les of clinic: U kunt (zonder extra kosten) deelnemen aan een latere (vervangende) les of clinic of - naar uw keuze - u ontvangt uw geld 100 % retour op uw rekening.

 

 

 

Actueel aanbod

Boek nu gratis voor een Proefles of voor deelname aan een Open Les. Ga naar Aanbod

 

 

 

 ©ZenTennis.nl